Dovolujeme si upozornit, že s laminátovým člunem je nutné zacházet opatrně a je nutné dbát následujících pravidel .

Hosté také /v případě zapůjčení/ za člun a jeho posádku plně zodpovídají a případné škody jsou povinni uhradit  


Kód k odemknutí člunu/zámku vám sdělíme na dozaz.


Spouštění člunu na vodu je možné pouze při šetrném položení z vyvýšeného mola na břeh/hladinu  - v žádném případě není možné člun shazovat

z výšky z mola na kamenitý břeh pod molem


Vytažení člunu na molo je možné ve 2 osobách (jedna osoba vytahuje člun na mole a druhá osoba pozvedává záď člunu ) , případně je možné člun

vytáhnout i v jedné osobě (po schůdcích do vody)

Člun je možné u chaty parkovat pouze pokud je vytažený na mole , případně (při nižším stavu vody) je možné jej parkovat i pod molem - to však

pouze v případě že člun bude celou svou plochou na souši s minimálně 1 metr velkou rezervou (pro případ bouřky a větších vln) .


Pro krátkodobější stání během dne je povoleno mít člun vytažený na souš jen částečně - člun však musí být pod neustálým dozorem aby se  dal včas

přemístit v případě změny počasí  (bouřka,vlny apod)


Člun také doporučujeme při parkování přes noc obracet dnem vzhůru - , zabráníte tím případnému napršení vody dovnitř člunu

Vesla jsou uloženy u plotu vedle chaty


Záchranné vesty jsou uloženy ve skříni v herně - od nejmenších vest pro miminka až po vesty do cca. 40 kg, celkem 10 ks


Parkování člunu při vyjížďkách je možné  kdekoliv na veřejných plážích, s ohledem na koupající se lidi.   

V případě parkování člunu mimo chatu doporučujeme vzít s sebou i řetěz s kódovým zámkem na případné uzamčení člunu.    


V případě zapůjčení elektromotoru je nutné seznámit se s jeho obsluhou - viz. samostatný list

     (při zapůjčení elektromotoru se navyšuje kauce o dalších 80 Eur (celkem 250 Eur)


Elektromotor není na kratší  vzdálenosti nutný ,nicméně na krásné projíždky kolem celého jezera (okruh 3-6 km) může přijít vhod .


Pokud máte při vyjížďkách v plánu vzdálit se od člunu  na delší dobu, doporučujeme plout jen s vesly a motor zanechat v chatě.


Na konci pobytu je nutné vrátit člun na původní místo na kterém byl při vašem příjezdu - tzn. vytažený a zamknutý na mole, otočený dnem vzhůru + vesla

vrácené u plotu vedle domu

 


Motor

Délka :    380 cm

Výška:      52 cm

Nosnost: 320 kg

Váha:        58 kg