Dovolujeme si upozornit, že s laminátovým člunem je nutné zacházet opatrně a je nutné dbát následujících pravidel .

Hosté také /v případě zapůjčení/ za člun a jeho posádku plně zodpovídají a případné škody jsou povinni uhradit  


Kód k odemknutí člunu/zámku vám sdělíme na dozaz.


Spouštění člunu na vodu je možné pouze při šetrném položení z vyvýšeného mola na břeh/hladinu  - v žádném případě není možné člun shazovat

z výšky z mola na kamenitý břeh pod molem (při nízkém stavu hladiny)


Vytažení člunu na molo je možné ve 2 osobách (jedna osoba vytahuje člun na mole a druhá osoba pozvedává záď člunu ) , případně je možné člun

vytáhnout i po schůdcích do vody .

V případě že je člun pod neustálým dozorem (hosté jsou schopni s předstihem reagovat na případné změny počasí, blížící se bouřky, větru apod.)

je možné uvázaný člun  parkovat i pod molem ,  v případě vzdálení se z chaty je ale nutné člun vytáhnout na molo (stejně tak i v noci) a předejít

tak možnému poškození/zničení člunu .

V případě nerespektování tohoto pravidla a případné škodě na člunu je objednavatel povinen škodu uhradit.


Člun také doporučujeme při parkování přes noc obracet dnem vzhůru - , zabráníte tím případnému napršení vody dovnitř člunu .

Vesla jsou uloženy pod přístřeškem  vedle chatyZáchranné vesty jsou uloženy ve skříni v herně - od nejmenších vest pro miminka až po vesty do cca. 40 kg, celkem 10 ks (kód k zámku sdělíme na dotaz)


Parkování člunu při vyjížďkách je možné  kdekoliv na veřejných plážích, s ohledem na koupající se lidi.   

V případě parkování člunu mimo chatu doporučujeme vzít s sebou i řetěz s kódovým zámkem na případné uzamčení člunu.    


V případě zapůjčení elektromotoru je nutné seznámit se s jeho obsluhou - viz. samostatný list

     (za příplatek , nutné nahlásit předem)


Elektromotor není na kratší  vzdálenosti nutný ,nicméně na krásné projíždky kolem celého jezera (okruh 3-6 km) může přijít vhod .


Pokud máte při vyjížďkách v plánu vzdálit se od člunu  na delší dobu, doporučujeme plout jen s vesly a motor zanechat v chatě.


Na konci pobytu je nutné vrátit člun na původní místo na kterém byl při vašem příjezdu - tzn. vytažený a zamknutý na mole, otočený dnem vzhůru + vesla

vrácené u plotu vedle domu

 


Motor

Délka :    380 cm

Výška:      52 cm

Nosnost: 320 kg

Váha:        58 kg